Ważne telefony

Powiatowa Komenda Policji ul. Kilińskiego 21, Kołobrzeg,  tel. 94 35-33-511
Policja   tel. 997 
Policyjny  Telefony zaufania  tel. 94 35-33-511  

Powiatowa Komenda Straży Pożarnej ul. Żurawia 126, Kołobrzeg,  tel. 94 35-168-19
Straż Pożarna tel. 998 

Brzegowa Stacja Ratownicza ul. Warzelnicza 7, Kołobrzeg,  tel. 94 35-233-14

Straż Miejska ul. Ratuszowa 12, Kołobrzeg,  tel. 986 

Pogotowie tel. 999 

Regionalny Szpital w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31 78-100 Kołobrzeg
Centrala: +48 94 35 30 200
Fax: +48 94 35 23 982
Telefon/Sekretariat: +48 94 35 30 201
Adres e-mail: szpital@zoz.kolobrzeg.pl

Urząd Miasta  
ul. Ratuszowa 13 
Kołobrzeg 
Zachodniopomorskie 
78-100 
tel. 94 35-515-00