Historia Grzybowa

W XIV wieku w 1320 i 1323 r. w księgach miejskich wspomniano o bliżej nieokreślonej siedzibie położonej w okolicach Kołobrzegu, o nazwie Gribowe należąca do rycerza Arnolda de Gribowe, która przypuszczalnie uległa zagładzie.

Dzisiejsza miejscowość Grzybowo, wcześniej niemiecki Gribow została założona prawdopodobnie w tym samym miejscu, w 1822 r. dla eksploatacji borowiny (torfu), a należała do miasta Kołobrzeg.

W 1886 r. zamieszkiwało tu 512 mieszkańców, dla których najważniejsze znaczenie miało wydobywanie torfu. Torf służył także do użyźniania gleby i jako podściółka dla zwierząt domowych, zastępował materiał opałowy.

Od roku 1882 został wprowadzony do celów leczniczych, ma miejsce do dzisiaj. Z upływem czasu liczba mieszkańców malała i w 1939 r. mieszkało tu tylko 342 mieszkańców, co wiązało się ze spadkiem wydobycia torfów.

Dziś Grzybowo z dawniej wsi ulicowej o luźnej i rozproszonej zabudowie przekształciła się w regularne osiedle jednorodzinne z zabudową letniskową głównie w północnej części.